bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowych

Opłatę Skarbową za dokonanie czynności urzędowych tj wydanie zaświadczeń, zezwoleń, decyzji oraz niektórych dokumentów należy wnosić na konto Urzędu Miasta w Słupcy:

Urząd Miasta w Słupcy
Bank Spółdzielczy Słupca
Nr 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą: dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia

ZAŚWIADCZENIA

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym
2) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich
3) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

Stawka 17 zł

DECYZJE

Stawka 10 złOpublikował: Sylwia Bielak
Publikacja dnia: 11.05.2015
Podpisał: Sylwia Bielak
Dokument z dnia: 11.05.2015
Dokument oglądany razy: 5 879