bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

 Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupcy

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla PIW Słupca jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019r. poz. 1696.

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupcy pełni Pani Joanna Wojciechowska – Starszy Referent ds. administracyjnych
Podstawa prawna

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy;
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynariiw Słupcy;
3. Monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupcy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupcy Joanna Wojciechowska
Adres do korespondencji: ul. Prusa 3, 62-400 Słupca
telefon: 63 2751983
e-mail: piwslupca@wiw.poznan.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGOOpublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 29.03.2021
Podpisał: Joanna Wojciechowska
Dokument z dnia: 29.03.2021
Dokument oglądany razy: 842