bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia na DOBROSTAN - pobierz

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do dwunastego miesiąca życia, owiec lub kóz (...) w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny - pobierz

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń, nutrii, dzika w celu produkcji mięsa na użytek własny - pobierz

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - pobierz

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów paszowych - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia  (pozyskowanie, przetwórstwo składowanie i transport mleka surowego) - pobierz

Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa utrzymującego pszczoły - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru pasiek - pobierz

Zgłoszenie aktualizacyjne gospodarstwa pasiecznego/pasieki - pobierzOpublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 14.09.2022
Podpisał: Joanna Wojciechowska
Dokument z dnia: 14.09.2022
Dokument oglądany razy: 4 468