bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ubój z konieczności

Zgłaszanie uboju z konieczności bydła na terenie gospodarstwa oraz postępownie z paszportem sztuki poddanej takiemu ubojowi.

WYKAZ RZEŹNI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO SPEŁNIAJĄCE WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT PODDANYCH UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹIĄ, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU III SEKCJI I ROZDZIALE VI ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 853/2004.

Lp.

Nazwa zakładu Adres Zakładu Gatunek zwierząt Nr tel.
1

Zakład Uboju i Rozbioru Bydła

Tomasz Karolak

ul. Słupecka 10A

62-404 Ciążeń

bydło

512 966 257,

502 272 702

2

Zakład Mięsny

Włodzimierz Kryszak

ul. Wolno,ści 11

62-404 Ciążeń

bydło

63 276 40 67,

519 737 123

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Świadectwo urzędowe w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią, zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624

Oświadczenie przedsiębiory sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźniąOpublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 05.06.2020
Podpisał: Joanna Wojciechowska
Dokument z dnia: 05.06.2020
Dokument oglądany razy: 1 591